jak zrobić kosztorys?

Bardzo często pojawiającym się pytaniem jest jak zrobić kosztorys? Co ważniejsze jak go zrobić, aby miał sens i aby kalkulacja nie spowodowała, że poprzez nasz błąd będzie trzeba dołożyć do inwestycji? Jak nie przeszacować, i jak ustrzec się przed niedoszacowaniem?

Kosztorysowanie budowlane wydaje się być zajęciem dość ciekawym, szczególnie dla osób, które mają pewnego rodzaju zmysł analityczny.

Po przejściu całej teorii okazuje się, że może to być doskonała zabawa tak jakby składanie drobnych elementów w jedną spójną całość.

Oczywiście poznając metody kosztorysowania musimy zwrócić uwagę na wzory, które w całym procesie są bardzo ważne, jednak w dzisiejszych czasach zdecydowaną większość skomplikowanych działań wykonuje za nas oprogramowania kosztorysowe. W dobie komputerów i ogólnej cyfryzacji posiadania programu kosztorysowego lub też wykorzystywanie do tego celu EXCELA stało się normą. To właśnie możliwość wykorzystania narzędzi kosztorysowych pozwala odciążyć kosztorysanta od szeregu obliczeń rachunkowych i skupić się na pracy przy tworzeniu kosztorysu wg standardowych wytycznych.

W swojej pracy kosztorysanci opierają się o dwie bazy: normatywną i technologiczną.

W przypadku tej pierwszej są one bardzo ujednolicone i w większości opierają się o katalogi nakładów rzeczowych będące wydawnictwami różnych firm specjalizujących się w ich opracowaniu. Są to :

  • zestawienia nakładów rzeczowych; robocizny, materiałów i sprzętu lub nakładów scalonych
  • cenniki i zestawienia stawek,
  • informacje o poziomie wskaźników i narzutów.

W zdecydowanej większości zakupiony program kosztorysowy będzie zawierał już „jakąś” bazę lub dawał możliwość importu zewnętrznie zakupionej.

Inną już kwestią jest baza technologiczna, która jest bardzo indywidualna i właściwie odnosi się do konkretnej inwestycji dla jakiej będziemy kosztorysy sporządzać. W bazie takiej znajdziemy:

  • dokumentację techniczna z przedmiarem lub obmiarem, protokołem typowania itp.,
  • założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania,
  • projekty technologii robót,
  • inne opracowania, dokumenty i ustalenia, odnoszące się do zakresu i technologii robót.

Warto zauważyć też że kosztorysowanie odbywa się w oparciu o przepisy prawa i obowiązujące normy.